Vad är äggdonation?

Såhär fungerar det

Äggdonation är när en kvinna donerar ett eller flera av sina ägg till en annan kvinna. Dessa ägg befruktas (fertiliseras) sedan med spermier. Det kan vara donerade spermier ifrån en donator, eller från kvinnans make/partner. Det fertiliserade ägget sätts sedan in i den mottagande kvinnans livmoder. När ägget väl är på plats i mottagarens livmoder kan ägget växa och utvecklas på exakt samma sätt som det skulle om det hade varit kvinnans eget ägg som blivit befruktat. Vi på Carl von Linnékliniken hjälper helt enkelt till just i början av en graviditet för att det ska ske en befruktning som sedan kan fortsätta som en vanlig graviditet och leda till att ett barn föds.

Varför kan kvinnor ibland behöva donerade ägg?

Alla kvinnor föds med ett bestämt antal ägg i sina äggstockar. När en flicka föds har hon hundratusentals, ibland miljontals, ägg i sina äggstockar. Hon förlorar tusentals ägg i månaden innan puberteten. När hon kommer in i puberteten och börjar menstruera finns redan då betydligt färre ägg kvar i äggstockarna än när hon föddes. Totalt kommer endast ca 400 ägg att mogna ut till ägglossning under hennes fertila livstid. Nya ägg bildas inte i kvinnans kropp – de är alla medfödda. Man har det antal ägg som man någonsin kommer att ha ifrån dag ett. Antal ägg som finns i äggstockarna kallas ofta för äggreserv. Begreppet äggreserv innefattar egentligen också äggens kvalitativa sida.

Pga ålder, genetik eller sjukdom, och ibland cancerbehandlingar som tex strålning och cellgifter, kan dock äggreserven förstöras för tidigt eller minska i kvalitet. För att en IVF-behandling ska fungera är alla delar viktiga, men en av de allra viktigaste delarna är just kvalitén på äggen som används i behandlingen. En del kvinnor har mycket hög kvalitet på sina ägg långt upp i hög ålder, men de allra flesta får sämre kvalitet och livskraft i sina ägg redan från omkring 35 års ålder. Av alla dessa anledningar behöver många kvinnor donerade ägg eftersom de själva saknar ägg som kan ge upphov till barn.

Fördelen med att donera dina ägg vid just Carl von Linnékliniken

Ägg är mycket värdefulla och det kräver stor noggrannhet och omsorg att ta fram dem och att sedan ta hand om dem. Carl von Linnékliniken är en av Sveriges äldsta privata fertilitetskliniker. Detta betyder att vi har enormt stor erfarenhet av fertilitetsbehandlingar och fr a IVF och vi har sedan 1990 hjälpt snart 12 000 barn till världen, fler än någon annan klinik i Sverige. Enligt den officiella statistiken från Sveriges etablerade seriösa kliniker vilka redovisar sina resultat till Q-IVF ligger våra graviditetssiffror i topp år efter år.

Äggdonation har bara varit tillåtet för privata kliniker i Sverige sedan 2019, men många behandlingar är redan gjorda med mycket höga graviditetssiffror.

Vi bedriver även hela tiden forskning i området för att kunna optimera och utveckla bättre tekniker och delge samhället allt djupare kunskap i området. Du kan även läsa mer om våra toppresultat på vår hemsida HÄR. Det är lätt att få tag på oss och vi har korta väntetider. Vi sätter stor vikt vid vårt omhändertagande av alla som vänder sig till oss och vi tar alltid din återkoppling på högsta allvar.

Hos oss kan du även frysa in dina egna ägg om du vill. Då kan du själv använda dem senare i livet. Prata med oss om detta så kan vi berätta mer om den processen. Man kan inte frysa sina ägg under samma cykel som man donerar ägg, men det är exakt samma process som gäller för dig, så du får chansen att utvärdera om du vill göra detta igen och vi kan då ge dig råd om när bästa tiden för detta är. Läs mer om att frysa dina ägg på vår webbplats via DENNA LÄNK eller kontakta oss via tel, eller e-post via vår KONTAKTSIDA.

Blir jag av med värdefulla ägg?

Svaret är ett tydligt nej! Du som donator behöver inte oroa dig för det.

En ung kvinna har vanligtvis ett stort överskott av ägg i sina äggstockar. Av de hundratusentals ägg som bildats under fosterperioden kommer bara en bråkdel, kanske ett eller två av tusen, att mogna och gå till ägglossning. Varje månad försvinner flera hundratals ägg i naturlig celldöd, en process som inte kan påverkas av t ex p-piller. En kvinna som genomgår IVF, provrörsbefruktning, ”räddar” några ägg genom att äggen stimuleras till mognad och sedan kan tas ut. Denna process innebär alltså inte att äggen tar slut snabbare än de annars skulle göra. Samma sak gäller om äggen tas ut för att sparas och frysas för att kunna befruktas senare (”äggfrys” eller ”egendonation”) eller om de ges till en annan kvinna för äggdonation.

Så, om du är i 20-årsåldern eller första halvan av 30-årsåldern kan en liten del av äggen som skulle gå till spillo genom naturlig celldöd istället kunna komma till användning för att ge barn åt en annan kvinna.

Vanligtvis brukar en kvinna alltså endast få fram ett moget ägg till ägglossning per månad, men flera tävlar om att gå till ägglossning. Äggen mognar fram i så kallade äggblåsor, där alltså bara en äggblåsa går vidare till ägglossning. Det lossade ägget har möjligheten att bli befruktat och leda till ett barn. De andra äggblåsorna med sina ägg försvinner bort. Detta är en helt naturlig och normal del av alla kvinnors menstruationscykel.

Vid en hormonstimulering kan vi få de ägg som annars hade skrumpnat bort att istället mogna ut så att de kan användas. Med andra ord -  de ägg vi hämtar ut vid en äggdonation hade försvunnit ändå. Och månaden efter kommer din kropp att låta ett nytt ägg mogna som vanligt igen.

En frisk kvinna har alltså gott om ägg att donera utan att hennes egen fertilitet påverkas det minsta. Planerar du att bli gravid i framtiden så kommer dina äggdonationer alltså inte att minska din egen fertilitet.

Vilka kvinnor vill ha hjälp med äggdonation?

Det är kvinnor där kvalitén på de egna äggen visat sig för dålig för att de ska kunna ge upphov till barn. För en del är detta något som visat sig redan i 20-årsåldern, medan det för andra visar sig när det försöker få barn vid 35-40-årsåldern och kanske misslyckats att få barn, även trots flera försök med IVF med egna ägg.

Många kvinnor med behov av donerade ägg är mellan 40 och 45 år, då den naturliga ålderseffekten på äggkvalitén medfört att de inte längre kan få barn med sina egna ägg. Men det finns också yngre kvinnor där den s k äggreserven är dålig pga ärftliga orsaker eller efter t ex operationer på äggstockarna.