Om behandlingen

Vem får ansöka om att donera ägg?

Du som är mellan 23-35 år gammal och har ett BMI under 35 kan ansöka om att få donera ägg. Du ska vara frisk och får inte ha ärftliga sjukdomar i din släkt. Du får gärna ha egna barn, men det är inget krav.. Du får inte vara vanerökare.

Alla som vill donera ägg måste träffa en psykolog eller beteendevetare. Detsamma gäller alla som vill ta emot ägg.

Vi har flera psykologer knutna till oss. Psykologen/beteendevetaren kommer att diskutera igenom ditt val att bli äggdonator och olika aspekter kring donationsbeslutet. Det är ingen stress i detta utan processen tar så lång tid som du känner att du behöver för att fatta ett välgrundat beslut.

Frågor om anonymiteten diskuteras grundligt

Frågor som kommer att tas upp är hur du ställer dig till att kanske i framtiden bli kontaktad av barnet. När barnet har uppnått "mogen ålder" (myndig) så kan det vilja veta vem du som donator är. Ett barn kan också vilja träffa dig, men har inte rätt att kräva det av dig. Det kan finnas ett värde i att tänka igenom och diskutera detta tillsammans med en van och kunnig psykolog.

Som donator förblir du alltid helt anonym för mottagaren och vice versa. Som donator i Sverige kan du dock alltså inte vara anonym gentemot det vuxna barnet givet att barnet vill veta vem du är - det meddelas inte aktivt om vi inte får frågan. Detta är för att studier har visat att vuxna människor som har kommit till världen via donation mår bra av att ha valmöjligheten att få veta sitt genetiska ursprung.

När barnet har vuxit upp till mogen ålder har hon eller han alltså rätt och möjlighet att få veta vem du är. De som går igenom en IVF-behandling med donerade könsceller uppmuntras alltid att berätta för sitt barn om donationen. Detta är förstås en förutsättning för att barnet som vuxen ska kunna be om att få veta vem du som donator är. Dina uppgifter sparas därför i 70 år.

Du kan även vända dig till oss lite senare i processen och få veta om något av äggen du har donerat har givit upphov till barn och även hur många, men vi meddelar dig inte aktivt om du inte frågar.

Som donator får du ge upphov till barn i max sex olika familjer. Som donator har du givetvis varken några skyldigheter eller rättigheter gentemot de barn som kan komma att bli till pga din donation.

Hälsoundersökning och lämplighetsbedömning

När du har bestämt dig gör vi en hälsoundersökning där vi också testar dig för ett antal olika infektionssjukdomar.  Du får heller inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten. Det är bra om du redan har egna barn, men det är absolut inte något krav. Det tar olika lång tid att göra den fullständiga utvärderingen och bedömningen, men det brukar gå ganska snabbt att se om du kan inkluderas. Det är viktigt att allt blir helt rätt från början och att du känner dig trygg i ditt beslut. Vi hjälper dig på vägen!

När allt är klart hittar vi ett par eller en ensamstående kvinna som kan ta emot dina ägg. Idag är det många som väntar på att få ägg. Din insats är otroligt uppskattad, kanske till och med mer än du kan tänka dig.

Altruistisk grund och ersättningsnivå

Grunden för all donation av ägg måste enligt svensk lag vara helt altruistisk. Det betyder att du som kvinna donerar ägg av medmänsklighet och en önskan om att hjälpa andra. Du får en schablonersättning som täcker förlorad inkomst. Denna summa ligger på 1/4 av ett prisbasbelopp, f n ca 12 000 kronor. Om du kan visa att du har ett större inkomstbortfall än så kan du få extra ersättning utöver detta.

När du har blivit godkänd som äggdonator börjar behandlingen

Infektionsproverna behöver tas om efter en tid. Det gör att en donation inte blir verklighet på en gång, utan det tar några månader innan allt är klart och själva behandlingen kan göras.

När allt är klart och du har blivit godkänd bokar vi in en tid för hormonstimulering som passar bra för dig. Vi lägger upp planeringen vid ett läkarbesök där du också träffar en sköterska/barnmorska som visar dig praktiskt hur du ska gå tillväga.

Hormonbehandlingen börjar när du får mens och pågår i ungefär  10-12 dagar och innebär att du får hormoner i form av injektioner som du själv kan ta hemma. Under den här perioden kommer du på kontroll till oss så att vi kan se om dina ägg mognar som de ska. Detta gör vi med hjälp av ultraljud vaginalt ifrån. När äggen är mogna hämtar vi ut dem. Vi berättar mer om alla detaljer runt detta vid det förberedande besöket. Ägguttaget är oftast odramatiskt, även om du kan läsa annat på nätet. De är faktiskt ovanligt att ett ägguttag är besvärligt.

När äggen hämtats ut dröjer det inte länge innan någon tar emot dem. Oftast befruktas de direkt och återförs sedan till mottagaren efter att de har odlats i ett antal dagar för att vi ska kunna göra ett urval av vilket befruktat ägg som ser ut att kunna ge upphov till en graviditet.

De som vill får i de flesta fall gärna göra flera donationer.