Ge bort den finaste gåvan
– donera ägg


Varför din insats som äggdonator betyder så enormt mycket

Alla är olika – därför finns det många aspekter och utgångslägen runt frågan om att skaffa barn. En del väljer att inte skaffa barn, andra skaffar ett enstaka, en del skaffar många barn. För en del är detta med barn och familj det viktigaste i världen, medan andra inte upplever det som en högsta prioritering.

För oss på Carl von Linnékliniken är det viktigt att det finns en valmöjlighet för alla som vill bli föräldrar. Som äggdonator ger du en chans till par men också ensamstående kvinnor som vill få barn - men som inte kan. Din insats kan ge dem det de längtar efter mest av allt. Det är dock stor brist på donerade ägg i Sverige idag. Din hjälp är därför av största vikt.

Kvinnor med ursprung från alla delar av världen är lika välkomna!

Nu viktigare än någonsin

För någon som drömmer om att få barn men som kanske inte har de ägg som behövs och som inte har kunnat få hjälp med äggdonation genom landstinget har det tidigare varit enormt svårt att få hjälp med behandling. Många tvingades söka sig utomlands. Men tack vare den nya och mycket efterlängtade lag som trädde i kraft 2019-01-01 fick även vi tillstånd att göra IVF-behandling med just donerade ägg. Detta har underlättat enormt för många hoppfulla par och ensamstående kvinnor. Din insats som donator kan göra stor skillnad.

Vi på Carl von Linnékliniken var den första privata klinik i Sverige att få tillstånd att göra IVF-behandlingar med donerade könsceller. Nu kan par och ensamstående kvinnor nu få hjälp med donerade ägg, spermier eller redan befruktade embryon här i Sverige! De slipper dyra omkostnader och den helt onödiga stress det innebär att söka sig utomlands under en redan belastad situation. I Sverige har vi mycket hög standard i vården och som patient har man många rättigheter. Säkerheten och optimal hantering av både donator och mottagare är av högsta vikt. Uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingarna är självklarheter, men är många gånger svårt för behandlingar som utförts på kliniker utomlands.

Du som vill donera ägg kan göra det här oss oss på kliniken. Genom att donera dina ägg kan du hjälpa någon som inte har egna ägg eller som inte har tillräckligt hög kvalitet på sina ägg, att äntligen kunna bli gravid och få ett efterlängtat barn.

Jag vill ge ägg – vad behöver jag veta?


Du som är mellan 23-35 år gammal och har ett BMI under 35 kan ansöka om att få donera ägg. Du får inte vara vanerökare. Alla som vill donera ägg måste träffa en psykolog eller beteendevetare. Vi hjälper dig med den kontakten. Detsamma gäller alla som vill ta emot ägg. Vi är mycket vana vid att prata runt dessa frågor och det är även ett bra tillfälle för dig att diskutera ditt beslut. Du kan också prata med oss på kliniken om frågor som kanske kommer upp för dig.


Vi gör en grundlig hälsoundersökning och testar dig för ett antal infektionssjukdomar för att bedöma om du kan donera ägg. En donator får inte ha  ärftliga sjukdomar i sin släkt. Man får heller inte ha missbruksproblem. Har du egna barn är det bra, men det är absolut inget krav.


Du som donator är helt anonym för mottagaren, och mottagaren är även anonym gentemot dig. I Sverige kan man å andra sidan som donator inte vara anonym gentemot det vuxna barnet. Barnet har därför rätt och möjlighet att i vuxen ålder få veta vem du är. Dina uppgifter sparas därför i 70 år. En förutsättning för detta är förstås att föräldrarna/föräldern berättar om donationen för barnet. Detta är något man både uppmanar och uppmuntrar mottagaren att göra.


Grunden för all donation skall enligt Svensk lag vara altruistisk. Det betyder att man donerar sina ägg av medmänsklighet och en önskan om att hjälpa andra. Du får dock en schablonersättning för förlorad inkomst då du bland annat kommer behöva komma till kliniken under kontorstid för uppföljning, undersökning och behandling.